Jouw online hypotheekadvies

Beloningsbeleid

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) hebben het toezicht op het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking heeft laten treden. De AFM ziet er vanaf die datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren. Vanuit een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten. Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Het beloningen bevat geen bonussen waardoor medewerker ook niet geprikkeld zal worden tot onzorgvuldig behandelen van de consument en niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van consument en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt deel uit van ons personeelsbeleid. Wij gaan zorgvuldig om met de advisering van levensverzekeringen en hypotheken. Ons uitgangspunt is dat er duidelijkheid dient te zijn omtrent de inhoud en het doel van het product bij onze relatie, duidelijkheid omtrent de beloning bij het product en duidelijkheid over het vervolgtraject De salarissen binnen onze organisatie zijn marktconform waardoor er geen salarissen van € 1 miljoen of meer uit worden betaald. (maximale grens volgens de AFM) De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris, onkosten- en/of reiskostenvergoeding. In ons beloningsbeleid gaan wij uit van marktconforme salarissen. De vaststelling van de hoogte van het salaris vindt intern plaats. Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring. Wij kennen geen bonusregeling. Voor al onze medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, professioneel en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn.

Dank voor de aanvraag.

Je ontvangt van ons een email met verdere instructies en uitleg.

× Heb je een vraag? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday