Jouw online hypotheekadvies

Maximale hypotheek over de waarde van de woning

Naast de maximale hypotheek over de waarde van de woning, wordt er ook gekeken naar de betaalbaarheid van de hypotheek. Is je inkomen voldoende om de hypotheek te kunnen betalen ?

Voor de betaalbaarheid van de hypotheek heeft de overheid in samenwerking met het Nibud financieringslastpercentages vastgesteld. Deze financieringslastpercentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed.

De hypotheeklasten bestaan uit rente en aflossing.

Dank voor de aanvraag.

Je ontvangt van ons een email met verdere instructies en uitleg.